อัตราค่าลงโฆษณา

ระบุอัตาราค่าพื้นที่โฆษณา

ตำแหน่งสถานะราคา/ปี
A2ตำแหน่ง
800
B11ตำแหน่ง500
B21ตำแหน่ง500
B31ตำแหน่ง
500
B41ตำแหน่ง
500
B51ตำแหน่ง
500
B61ตำแหน่ง
500
C11ตำแหน่ง
450
C21ตำแหน่ง
450
C31ตำแหน่ง
450
C41ตำแหน่ง
450
C51ตำแหน่ง
450
C61ตำแหน่ง
450
D11ตำแหน่ง
400
D21ตำแหน่ง
400
D31ตำแหน่ง
400
D41ตำแหน่ง
400
D51ตำแหน่ง
400
D61ตำแหน่ง
400


ตำแหน่งสถานะราคา/ปี
E11ตำแหน่ง300
E21ตำแหน่ง300
E31ตำแหน่ง300
E41ตำแหน่ง
300
E51ตำแหน่ง
300
E61ตำแหน่ง
300
F11ตำแหน่ง
400
F21ตำแหน่ง
400
F31ตำแหน่ง
400
F41ตำแหน่ง
400
F51ตำแหน่ง
400
F61ตำแหน่ง
400
H11ตำแหน่ง
350
H21ตำแหน่ง
350
H31ตำแหน่ง
350
H41ตำแหน่ง
350
H51ตำแหน่ง
350
H61ตำแหน่ง
350
H71ตำแหน่ง
350

ตำแหน่งสถานะราคา/ปี
H81ตำแหน่ง350
H91ตำแหน่ง350
H101ตำแหน่ง350
H111ตำแหน่ง
350
H121ตำแหน่ง
350
J11ตำแหน่ง
300
J21ตำแหน่ง
300
J31ตำแหน่ง
300
J41ตำแหน่ง
300
J51ตำแหน่ง300
J61ตำแหน่ง
300
J71ตำแหน่ง
300
J81ตำแหน่ง
300
J91ตำแหน่ง
300
J101ตำแหน่ง
300
J111ตำแหน่ง
300
J121ตำแหน่ง
300
G11ตำแหน่ง
300
G21ตำแหน่ง
300


ตำแหน่งสถานะราคา/ปี
G31ตำแหน่ง300
G41ตำแหน่ง300
G51ตำแหน่ง300
G61ตำแหน่ง
300
G71ตำแหน่ง
300
G81ตำแหน่ง
300
G91ตำแหน่ง
300
G101ตำแหน่ง
300
G111ตำแหน่ง
300
G121ตำแหน่ง300
K11ตำแหน่ง
500
K21ตำแหน่ง
500
K31ตำแหน่ง
500
K41ตำแหน่ง
500
K51ตำแหน่ง
500
K61ตำแหน่ง
500
K71ตำแหน่ง
500
K81ตำแหน่ง
500
K91ตำแหน่ง
500

ตำแหน่งสถานะราคา/ปี
K101ตำแหน่ง
500


-


-


-


-


-


-


-


-


-
อ๊ะ อ๊ะ เห็นมีผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่น่ารักของเราหลงโทรผิดเข้ามา
คิดว่าเราเป็นเจ้าของสินค้า ไม่ใช่นะครับ ต้องไปดูชื่อและเบอร์โทรของเจ้าของสินค้า
ที่ประกาศนั้นๆ นะครับ จะได้ไม่เสียเวลาและเสียอารมณ์ของคุณเองนะครับ :)


ติดต่อลงโฆษณา สัมฤทธิฺ บรรจงชอบ โทร 0867935565 Fax. 0867935565 Email : [email protected]

หากคุณต้องการแจ้งเพิ่มหมวดหมู่อื่นๆ ที่ไม่มีในเว็บได้นะครับ ส่งมาได้เลยครับที่

[email protected]